404 Sales Academy

Sales Academy

Eric Sales Academy

Vår 1-2 dagars säljutbildning passar när man vill ta försäljningen till en ny nivå. Här jobbar vi djupare med verktyg, modeller och övningar som ger bestående insikter och resultat. Både nybörjare och erfarna säljare får med sig mycket matnyttigt samt erbjuds certifiering efteråt.

Vi genomför ca 200 uppdrag per år inom säljträning med fokus på: Motivation, inspiration, mötesbokning, behovsanalys, presentationsteknik, retorik, kommunikation, personlighetsutveckling, mental träning, avslut, invändningar, säljpsykologi, säljstyrning, förhandlingsteknik, säljprocesser, teambuilding m.m.

Vi betraktar alltid våra kunder som experterna. Vår styrka ligger i att låta deltagarna utveckla sig utifrån sina egna förutsättningar och komma till egna insikter. Vi ger gärna förslag, idéer och exempel på hur andra företag och säljare har gjort men vi levererar inga sanningar, allt är öppet för egna tolkningar och anpassningar för att passa deltagaren. Däremot tror vi på träning och kan gå i god för ordspråk som: ”Framgång är när förberedelser möter möjligheter” och ”Ju mer man tränar ju mer tur får man”.

Vi varierar inslag av föredrag med övningar och varvar det med diskussion och reflektion. Vi fokuserar på att engagera deltagarna och en stor del av inlärningen sker upplevelsebaserat och interaktivt. Alla moment är utformade för att kunskap och insikter enkelt ska kunna överföras och tillämpas i det vardagliga arbetet direkt efter utbildningen.

Salesroom erbjuder också alla deltagare att certifiera sig i samband med varje utbildning. Certifikatet utfärdas i samarbete med OCN och uppfyller kraven enligt EU:s nya ramverk för kvalifikationer, EQF (European Qualification Framework). Ramverket ska underlätta validering av formella och icke-formella kunskaper inom EU.