Rätt strategier – Den enkla vägen till framgång (Jesper Caron)

Att besitta och utveckla bra och effektiva strategier inom olika områden är avgörande för hur det går för dig i livet. Om du tänker efter så är alla förlopp av handlingar exempel på strategier.  Det som avgör hur långt du kommer är kvalitén på de strategier du använder dig av. Det finns exempelvis…

Strategier för att bli förmögen.

Strategier för att bli fattig.

Strategier för att få en bättre hälsa.

Strategier för att få en sämre hälsa.

Strategier för att utveckla goda relationer.

Strategier för att bli av med alla sina kompisar.

Om du tittar på de sex ovanstående exemplen så kan du säkert själv räkna ut vilka sekvenser av handlingar som kan tänkas föreligga de olika resultaten.

Ofta finns det fler än ett sätt att ta sig dit man vill och fler än en strategi som leder fram till samma resultat. Vad du vill åstadkomma är att finna en strategi med så hög kvalité som möjligt, som helst ger synergieffekter och inga biverkningar.

Om du exempelvis vill bli mer avslappnad finns det flera sätt att nå dit på. Du kan träna yoga, mental träning, ta lugnande tabletter eller röka etc. Som du säkert kan räkna ut så fungerar alla dessa sätt men de för med sig olika konsekvenser. Att träna yoga leder exempelvis till att du bygger upp din kropp och återställer balansen samtidigt som du driver ut gifter ur kroppen. Det finns med andra ord ett antal positiva effekter med en sådan strategi. Om du däremot väljer att röka så för det med sig ett antal farliga biverkningar.

Någon kanske fortfarande undrar lite över exakt vad en strategi är varför jag här kommer att ge dig en definition på ordet.

En strategi är ett specifikt sätt att ordna sina resurser på för att konstant kunna producera ett specifikt resultat.

Varför är det viktigt att bemästra strategier?

Det finns mycket att vinna på att inneha, anskaffa och bemästra strategier. För det första så kan du återskapa någonting bra som du gjort tidigare. Du kan också hjälpa andra att återskapa någonting bra som de har gjort. Du kan också se hur andra gör, härma dessa personer och få samma resultat som dem med hjälp av strategier. Det som avgör framgången, är som vi tidigare konstaterat, kvalitén på den strategi som du använder dig av.

Att göra det omöjliga möjligt.

Kommer du ihåg Rubiks kub? När jag gick i högstadiet hade alla en egen kub som man gick och vred på. Vad jag kan minnas så var det inte någon som jag kände som lärde sig att lösa kuben. Det vanligaste var att man fixade en sida eller kanske en sida och en rad eller något liknande. Min morbror skruvade isär sin kub för att få ihop den, vilket förstås också är en strategi. Vad jag vill få fram är att kuben är ett bra exempel på något som förefaller omöjligt men som med hjälp av några enkla strategier blir möjligt.

För ett par år sedan hade jag nöjet att träffa dåvarande världsrekordhållaren i kuben Feliks Zemdegs, http://www.youtube.com/watch?v=TiFwEBUKcsY. Han visade mig ett antal enkla strategier för att hantera de olika momenten för att lösa kuben. Det intressanta är att nu när jag vet hur man gör så förefaller det mig nästan konstigt att jag inte tidigare kunde lösa kuben.

Exemplet med kuben går att applicera överallt. Jag förmodar att du precis som jag har varit med om situationer där du har velat uppnå någonting men på grund av att det kändes helt omöjligt så gav du kanske upp. Precis som i exemplet med kuben skulle du kunna ha brutit igenom om du hade haft en fungerande strategi.

Strategier gör att det som förefaller omöjligt blir möjligt.

Hur får man fram strategier?

Det snabbaste sättet att lära sig fungerande strategier är att titta på de som redan har det som du vill ha eller gör det som du vill göra. Om du gör som de gör så får du det som de har.  Framgång inom ett visst område är ingen slump. Det kan förutsägas med exakthet.

1 Fundera lite på saker i ditt liv som du skulle vilja lyckas med men som du idag tycker verkar omöjliga.

2 Leta rätt på någon som har nått det resultat som du vill uppnå.

Ju fler detaljer som du kan få att överensstämma med den personen desto bättre. Om du exempelvis vill gå ner i vikt så är det bra om du kan hitta någon som har gått ner mycket i vikt och sedan förblivit smal. Om du dessutom upplever att du saknar karaktären att fullfölja så blir jobbet att leta reda på en person som också har haft svårt att fullfölja men till sist bröt igenom och idag håller sig smal. Bara du vet vart du har dina svagheter och var du därför behöver överbrygga med kraftfulla strategier. Paletten av förebilder blir därför helt unik eftersom ingen annan människa är som du är.

3 Få fram personens strategi.

Ta reda på hur den här personen gjorde för att åstadkomma resultatet.  Det finns många sätt att få fram någons strategi. Du kan intervjua personen. Fråga hur han eller hon har gjort för att nå dit. Var noga med detaljer. Ju fler detaljer du vet desto mer precist blir resultatet.

Tänk också på att framgång lämnar ledtrådar. Du behöver alltså inte nödvändigtvis träffa personen för att få hans eller hennes strategi. Det räcker med att studera personen eller företaget. Mc Donalds, Google och IKEA är två affärskoncept som du kan lära dig massor utav oavsett om du är i deras bransch eller inte. De båda företagen har väldigt utvecklade system och dessa framgångsrika system lämnar ledtrådar överallt. Det är bara att ta för sig! Det finns inga gränser.

Gå ut och gör det omöjliga! Det är inte bara kul det är till och med möjligt!

Bästa hälsningar

Jesper Caron

”Svåra saker kan ta lång tid. Det omöjliga tar bara lite längre tid.” – Art Berg

About Christian Hed

Är certifierad coach och driver säljföretag sen många år tillbaka. Det sägs att det krävs 10 000 timmar innan man behärskar något, och om så är fallet behärskas försäljning, ledarskap och personlig utveckling.

Speak Your Mind

*