Mental lågkonjuktur (av Henrik Mattsson)

– eller ett gyllene tillfälle att satsa på framtiden?

”En recession är något som sker varje gång som människor tappar tilltron om framtiden!”– Richard Nixon

Katten på råttan och råttan på repet…

Varje gång politiker och media flaggar för en eventuell lågkonjunktur tenderar den att infrias av mänskliga beteenden. När vi hör att det kommer tuffare ekonomiska tider är vi mer försiktiga med vår konsumtion, vilket leder till att handlarna beställer färre varor och skär ner på sin personal, vilket leder till att producenterna minskar sin produktion och skär ner på sin personal, vilket leder till att media rapporterar om nedskärningarna. När befolkningen läser om nedskärningarna blir reaktionen att situationen har blivit värre än befarat, vilket leder till att vi håller ännu hårdare i våra slantar, vilket leder till att handlarna beställer färre varor…

Allting skapas två gånger – först i tanken och sedan i handling!

Det blir alltså gärna som vi tror och har tänkt oss att det ska bli. Vad vi tror och tänker om framtiden präglar vårt beteende, som i sin tur framkallar det resultat som har dominerat våra tankar. En självuppfyllande profetia som är lika träffsäker som en målsökande robotmissil.

Full gas eller kraschlandning?

Den 14:e oktober 1947 blev Chuck Yeager den förste människan att bryta ljudvallen, men han var inte den förste att försöka. Mr Yeager visste när han satte sig i sitt flygplan att de piloter som tidigare hade försökt hade störtat vid försöken. När ett flyplan närmar sig ljudets hastighet uppstår ett väldigt motstånd med väldiga tryckförändringar, kraftiga skakningar och roderförändringar som påföljd. Varje gång en pilot hade upplevt detta fenomen hade de dragit ner på farten i syfte att få kontroll över planet. Vad som hände när de drog ner farten var att flygplanet fick spinn och piloten tappade helt kontrollen över planet, som kraschade. Med den vetskapen närmade sig nu Chuck Yeager den hastighet (ca Mach 1) som krävs för att bryta ljudvallen. Precis som vid de tidigare försöken utsattes planet och Yaeger för kraftiga tryckförändringar. När planet skakade som värst och han började tappa kontrollen över planet lär han ha sagt till sig själ att; – Ska jag dö, så ska jag dö med stil! Istället för att sakta ner gav han därför full gas och strax därefter möttes han av en enorm tryckvåg och en öronbedövande smäll. Därefter blev allting helt tyst och stilla. Mr Yeagers omedelbara reaktion var att han hade dött och kommit till himlen. Först efter en stund förstod han att han var högst levande och att han som första människa hade brutit igenom ljudvallen.

Just nu tycks det skaka i många människors färd genom livet och till följd tycks många bromsa i syfte att få kontroll. Rädslan och farhågorna om framtiden dominerar mångas tankar och präglar dess beteenden, vilket leder till en nedåtgående spinneffekt med kraschlandning som resultat. När vi drar ner och avvaktar skapar vi den kraschlandning vi är så rädda för. Bland det första man drar ner på är utbildning och personalens kompetensutveckling. Man slutar träna och utvecklas när behoven är som störst!! Det leder till att återhämtningen blir lång, mödosam och ruskigt dyr. Jag är övertygad om att även om det dröjer 4 år till nästa OS så kommer de som siktar på att vara med där att kontinuerligt träna sin kondition för att kunna toppa sin form och prestera som bäst när det gäller. Vad skulle hända om de istället avvaktade i något år och väntade på bättre tider?

Veckans utmaning

Vad skulle du göra/genomföra om du var helt säker på att lyckas?

Vad vore det värsta som skulle kunna hända om du vågade göra det ändå utan den garantin?

Med vänliga hälsningar

/Henrik Mattsson

About Christian Hed

Är certifierad coach och driver säljföretag sen många år tillbaka. Det sägs att det krävs 10 000 timmar innan man behärskar något, och om så är fallet behärskas försäljning, ledarskap och personlig utveckling.

Speak Your Mind

*